پیوندهای عمومی
مشخصات سیستم
آی‌پی: 54.152.38.154
سیستم‌عامل:‌ نامشخص
مرورگر:‌ Unknown0.0
تماس با ما
نشانی:
سبـــزوار, دانشگاه آزاد اسلامی، مجتمع دانشگاهی، حوزه پژوهش و فناوری، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
تلفن : 44646810 -051 داخلی 226
فکس: 44647513 -051
لیست دامنه‌ها

آدرس دامنهنام دامنه ردیف
http://iro.blog.iaus.ac.ir وب‌نوشت دفتر ارتباط با صنعت ۱
http://blog.iaus.ac.ir وب‌نوشت دانشگاه ۲
http://fsa.iaus.ac.ir انجمن علمی گروه صنایع غذایی ۳
http://gallery.iaus.ac.ir گالری دانشگاه ۴
http://css.iaus.ac.ir انجمن گروه کامپیوتر ۵
http://its.iaus.ac.ir مرکز فناوری اطلاعات ۶
https://adp.iaus.ac.ir درگاه گروه‌های آموزشی ۷
http://accnt.iaus.ac.ir/ امور مشترکین اینترنت ۸
https://pws.iaus.ac.ir امور رفاهی کارکنان ۹
https://srchdocs.iaus.ac.ir امور پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی ۱۰
https://rts.iaus.ac.ir پیگیری درخواست‌ها ۱۱
https://hrst.iaus.ac.ir دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی ۱۲
https://stats.iaus.ac.ir اطلاعات و آمار ۱۳
http://simorgh.iaus.ac.ir کتابخانه - سیستم سیمرغ ۱۴
https://mail.iaus.ac.ir پست الکترونیکی دانشگاه ۱۵
https://rasa.iaus.ac.ir سامانه رسا ۱۶
http://www.iaus.ac.ir پایگاه اینترنتی دانشگاه ۱۷
http://pss.iaus.ac.ir انجمن علمی گروه فلسفه ۱۸
http://ps.iaus.ac.ir انجمن علمی گروه برق ۱۹
http://aa.iaus.ac.ir انجمن علمی گروه حسابداری ۲۰
http://cmbiology.iaus.ac.ir انجمن علمی گروه زیست‌شناسی ۲۱
http://kelk.iaus.ac.ir کلک فارسی ۲۲
http://robot.blog.iaus.ac.ir وب‌نوشت باشگاه رباتیک ۲۳
http://pub.blog.iaus.ac.ir وب‌نوشت روابط عمومی ۲۴
http://lib.blog.iaus.ac.ir وب‌نوشت کتابخانه ۲۵
http://pure.blog.iaus.ac.ir وب‌نوشت مهربانی مدنی ۲۶